Wedstrijdreglement

Bepalingen & regels

Regelement Sint Nicolaasloop Zwolle (2023)

1. Eigen risico

Deelname aan de Sint Nicolaasloop Zwolle is geheel op eigen risico.

2. Indeling in categorieën

De deelnemers worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld:

 • Mannen 13 jaar en ouder,
 • Vrouwen 13 jaar en ouder en
 • Deelnemers Kidsrun vanaf 4 tot en met 12 jaar.

3. Prijzen per categorie

Per afstand zal de eerste, twee en derde man en de eerste, tweede, derde vrouw worden beloond met een prijs (medaille of chocoladeletter). Bij de Kidsrun zijn er 2 categoriën; 4 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.
Alle deelnemers ontvangen een aandenken aan de loop.

4. Vaststelling uitslag

De organisatie stelt de uitslag vast en mag de uitslag wijzigen na geconstateerde onjuistheden.

5. Wijze van voortbewegen.

Alle deelnemers moeten zich hardlopend voortbewegen over het door de organisatie uitgezette parcours. Rolstoelen, wheelen, skates, kinderwagens, buggy’s en soortgelijke middelen zijn i.v.m. het parcours niet toegestaan.
Tevens is het niet toegestaan met honden, paarden of andere (huis)dieren het parcours af te
leggen.
Je laten begeleiden door iemand op een fietser, scooter, brommer, step of ander vervoermiddel is niet toegestaan. Begeleiders (hardlopend) dienen zich ook als deelnemer in te schrijven en een startnummer te dragen, met uitzondering van de begeleiding van de allerkleinste kinderen bij kidsrun.

 

6. Het parcours

Het parcours van de diverse afstanden gaat over de openbare weg, fietspaden en voetpaden. Hier gelden de normale verkeersregels. Het parcours is niet afgesloten voor overige verkeersdeelnemers. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.
Vrijwilligers van de organisatie zullen de overige verkeersdeelnemers vragen rekening te houden met de hardloopwedstrijd. Ze zijn niet gemachtigd het verkeer te regelen.
Vrijwilligers zullen de deelnemers en het overige verkeer aanwijzingen geven zodat deze samen gebruik kunnen maken van het parcours.
Deelnemer volgt het door de organisatie uitgezet en gemarkeerde parcours van de afstand waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft.

7. De afstanden

De lengtes van de verschillende afstanden zijn niet gecertificeerd. Aan de door de organisatie gecommuniceerde afstanden kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Startnummers

Alle deelnemers ontvangen een startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld.
De startnummers moeten goed zichtbaar op de borst worden bevestigd. Er mogen geen andere startnummers worden gedragen. Iedereen wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de achterzijde van het startnummer te vermelden.

9. Tijdregistratie

De organisatie stelt de finishtijd van alle deelnemers vast. Deze vaststelling is bindend. De deelnemer ontvangt een chip  voor de tijdsregistratie. Deze moet tijdens het hardlopen bij zich worden gehouden confom de instructies van de chip. De chip moet na afloop van de wedstrijd direct ingeleverd worden. Bij niet inleveren van de chip kunnen er kosten in rekening worden gebracht. 

10. Deadline laatste loper

Voor alle afstanden geldt dat de finish om 13:30 uur bereikt moet zijn.

11. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt.
De organisatie mag een deelnemer uit de wedstrijd halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

12. Instructies wedstrijdleiding

De deelnemers moeten de instructies van de organisatie opvolgen. Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of
hulpmiddelen moeten daarvoor vooraf toestemming krijgen van de organisatie.

13. Overige bepalingen

 • Inschrijven kan tot 1 november 2023 of tot het maximale aantal deelnemers (500) is bereikt. Deelname kan uitsluit indien vooraf is ingeschreven, er is geen na-inschrijving.
 • Als een deelnemer zich op het parcours wil laten begeleiden dan moet daarvoor van de organisatie schriftelijk of per e-mail toestemming zijn gekregen.
 • Het is mogelijk in het HTC clubhuis kleding achter te laten in de daarvoor bedoelde kleedruimtes en gebruik te maken van de aanwezige douches. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de daarvoor bedoelde ruimte.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de eigendommen van anderen en geen afval onderweg achterlaat.
 • Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per E-mail aan de organisatie te worden gemeld.
 • Opzegging met restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. Startbewijs kan wel worden overgedragen aan iemand anders.
 • Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.
 • Het is verboden om onder in vloed van alcohol en/ of drugs deel te nemen aan het evenement.
 • De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed voor laten lichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per E-mail gemeld worden aan de organisatie.
 • Indien door extreme weersomstandigheden de veiligheid van het verloop van het evenement niet gegarandeerd kan worden (dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding), wordt het evenement in eerste instantie aangepast, vervolgens uitgesteld en uiteindelijk afgelast.
 • Indien door overheidsmaatregelen  (bijv. corona) het evenement niet door mag of kan gaan blijft de inschrijving geldig voor het volgende jaar of wordt inschrijfgeld geretourneerd. Dit ter beoordeling van de Organisatie.

Evenement coördinatoren/bestuur